Hier liggen we achter ons anker bij de haven van Funchal