En dit zijn dan de wegen, verhard maar met een echt wasbord! Trillen en hobbelen als je hierover fietst